Klinicko psychologický den 2023

již 13.3.2023 v lékařském domě : 

Klinicko psychologický den 13.3.2023
Název: Klinická hypnóza
Místo a čas konání: Velký sál Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2
čas: 9.00 –13.30 hod.
Koordinátorky: PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D. a PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.

Program:
9.00-9.30
Úvodní slovo.
Za AKP ČR Mgr. Jan Haase
Za výbor Sekce pro hypnózu PS ČLS JEP :

Mgr. et Mgr. Veronika Víchová,

PhDr. Jaroslava Raudenská,

Ph.D. a PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.

9.30-10.00
Kvalifikace hypnoterapeuta. PhDr. David Unger
10.00-10.30
Tradice Kroměřížských kurzů hypnózy 1970-2023. PhDr. Lenka Gazdová
10.30-11.00
Efektivita hypnózy v léčbě bolesti. PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.
11.00-11.30
Efektivita hypnózy v léčbě depresivních a úzkostných symptomů. PhDr. Alena Javůrková,
Ph.D.
11.30-12.00
přestávka
12.00-12.30
Relaxační a autohypnotické metody. Mgr Veronika Víchová
12.30-13.00
Hypnóza v léčbě sterility. PhDr. Marie Pečená
13.00-13.30
Hypnoterapie specifické fobie. Mgr Šárka Bezvodová
13.30.
Závěr
PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D. a PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.