Seznam supervizorů

Předseda:
PhDr. Marie Pečená
E-mail: pecena@email.cz

Vědecký sekretář:
Mgr. et Mgr. Veronika Víchová
E-mail: veronika.vichova@gmail.com

Členové výboru:
Mgr. Šárka Bezvodová (Praha, e-mail: sarka.bezvodova@seznam.cz )

PhDr. Lenka Gazdová (Kroměříž, e-mail: gazdoval@pnkm.cz  )

Lektorka Kroměřížských kurzů hypnoterapie: 

PhDr. Barbara Koláčková (kroměříž, e-mail: kolackovab@plkm.cz)

Jste kvalifikovaný hypnoterapeut a zároveň supervizor?

Máte zájem se stát supervizorem. Kontaktujte nás pro více inforrmací.  Naším cílem je poskytovat kvalitní supervizi v hypnoterapii v Čechách a na Moravě a tím přispívat k rozšíření a zkvalitnění poskytované hypnoterapie.