Seznamy

Seznam členů výboru Sekce pro hypnózu 

 

Sekce pro hypnózu 2021-2026

Předsedkyně:
Mgr. et Mgr. Veronika Víchová
E-mail: veronika.vichova@gmail.com

Vědecký sekretář:
PhDr. Lenka Gazdová (Kroměříž, e-mail: gazdoval@pnkm.cz)

Členové výboru:

PhDr. Marie Pečená (Praha,  pecena@email.cz)

Mgr. Šárka Bezvodová (Praha, e-mail: sarka.bezvodova@seznam.cz

PhDr. David Unger  (Kroměříž, e-mail: phdr.unger@gmail.com)

PhDr. Alena Javůrková (Praha,)

PhDr. Jaroslava Raudenská (Praha)

Čestný předseda prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. (Kroměříž,  E-mail: kratochvils@plkm.cz )

Funkční období výboru: 2021 – 2026

Sekce pro hypnózu 2017-2021

Předseda:
PhDr. Marie Pečená
E-mail: pecena@email.cz

Vědecký sekretář:
Mgr. et Mgr. Veronika Víchová
E-mail: veronika.vichova@gmail.com

Členové výboru:
Mgr. Šárka Bezvodová (Praha, e-mail: sarka.bezvodova@seznam.cz)

PhDr. Lenka Gazdová (Kroměříž, e-mail: gazdoval@pnkm.cz)

Prof. MUDr. Mgr. Jaroslav Kašparů, PhD. (Pelhřimov, e-mail: max.esperanto@gmail.com )

MUDr. Matuška František (Praha 10, e-mail: matuska@hermesgroup.cz)

PhDr. David Unger  (Kroměříž, e-mail: phdr.unger@gmail.com)

Čestný předseda prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. (Kroměříž,  E-mail: kratochvils@plkm.cz )

Funkční období výboru: 2017 – 2021

Seznam hypnoterapeutů 2018 Kroměříž 

Seznam hypnoterapeutů – do roku 2018

Seznam supervizorů