Kalendář akcí

Zde najdete informace o pořádaných akcích Sekcí pro hypnózu a dalších zajímavých akcích v ČR

Problematika hypnoterapie na konferencích:

Přednášející a jejich příspěvky – 19. PSYCHOSOMATICKÁ KONFERENCE (psychosomatika-konference.cz)

Referovali: Marie Pečená , Šárka Bezvodová Veronika Víchová 

Psychiatrický sjezd Mikulov 2022- detail programu

Kurz Autogenní trénink- základní stupeň 23.9. 2022

Více Kurzy | Autogenní trénink (autogennitrenink.cz)

Kurz Hypnóza II.  10.-14. října 2022 v Kroměříži. Více Hypnóza Kroměříž (hypnoza-kromeriz.cz)

V červnu se můžete těšit na Sympozium Sekce pro hypnózu v Mikulově na Psychiatrickém kongresu a na příspěvky o hypnoterapii na Psychosomatické konferenci v Liberci.

Hypnoseminář: Kazuistiky

Pravidelný kasuistický a supervizní seminář pořádaný Sekcí pro hypnózu Psychiatrické společnosti ČLS JEP proběhne v plánovaném termínu: 16.3.  od 15.30 do 18.00  osobně na Ruské 80 nebo po dohodě on-line

Seminářem bude účastníky provázet: Mgr. et Mgr. Veronika Víchová (Praha) Přihlášení a info na: 

Kurzy | Autogenní trénink (autogennitrenink.cz)

Přihlášku a pozvánku zobrazíte kliknutím níže:

Hypnoseminář_02022022

Prihlaska_hypnoseminar_0202_2022

nebo přes link Kurzy | Autogenní trénink (autogennitrenink.cz)

 

Další termíny v roce 2022 jsou 4.5., 5.10. a 7.12. v Lékařském domě nebo on-line formou a v březnu v Kroměříži nebo on-line. 

 

Pravidelný kasuistický a supervizní seminář pořádaný Sekcí pro hypnózu Psychiatrické společnosti ČLS JEP proběhne v plánovaném termínu: 19.5..2021  od 15.30 do 18.00

Seminářem bude účastníky provázet: PhDr. Marie Pečená  (Praha)

Přihlášku a pozvánku zobrazíte kliknutím níže:

prihlaska-na-seminar_2021’05’19

Kazuistický semi

Pravidelný kasuistický a supervizní seminář pořádaný Sekcí pro hypnózu Psychiatrické společnosti ČLS JEP proběhl  v plánovaném termínu: 27.1.2021  od 15.30 do 18.00

Seminářem bude účastníky provázet: Mgr. et Mgr. Veronika Víchová (Praha)

Seminář bude organizován s ohledem na současno epidemiologickou situaci formou ON LINE setkání

Obsah semináře:

  • sdílení zkušeností s vedením hypnoterapeutických praxí v čase koronaviru
  • prezentace hypnoterapeutických kazuistik k poučení i k supervizní reflexi

Přihlášky k aktivní i prosté účasti zasílejte na email: veronika.vichova@gmail.com

Do přihlašovacího mailu uveďte, zda se chystáte připojit aktivně se svou vlastní kazuistikou či zda se připojíte k prosté účasti.

Přihlášeným budou zaslány údaje k platbě registračního poplatku ve výši 300 Kč/ osobu na účet 2022/5500

Po zaplacení poplatku obdrží účastníci přihlašovací odkaz do on line platformy semináře.

„Pražský“ on line hypnoseminář: Jak se vede hypnoterapii v čase kovidím?

Pravidelný kasuistický a supervizní seminář pořádaný Sekcí pro hypnózu Psychiatrické společnosti ČLS JEP proběhl v plánovaném termínu: 9.12.2020 od 15.00 do 18.00

Seminářem bude účastníky provázet: MUDr. František Matuška (Praha)

Seminář bude organizován s ohledem na současno epidemiologickou situaci formou ON LINE setkání

Obsah semináře:

  • sdílení zkušeností s vedením hypnoterapeutických praxí v čase koronaviru
  • prezentace hypnoterapeutických kazuistik k poučení i k supervizní reflexi

Přihlášky k aktivní i prosté účasti zasílejte pí Martině Pazderové na email: info@hermesgroup.cz.

Do přihlašovacího mailu uveďte, zda se chystáte připojit aktivně se svou vlastní kazuistikou či zda se připojíte k prosté účasti.

Přihlášeným budou zaslány údaje k platbě registračního poplatku ve výši 300 Kč/ osobu.

Po zaplacení poplatku obdrží účastníci přihlašovací odkaz do on line platformy semináře.

Těšíme se na setkání se všemi

Za výbor Sekce pro hypnózu PS ČLS JEP

PhDr. Marie Pečená (předsedkyně výboru sekce) a MUDr. František Matuška (člen výboru sekce)

V září proběhl Hypnoseminář pod vedením Mgr. Šárky Bezvodové.

Dne 13.5. 2020 od 15,30 hod do 18,00 hod proběhne další kazuistický seminář pod vedením PhDr. Marie Pečené v Praze.

Dne 26.3.2020 od 15,30 hod do 18,00 hod proběhne další kazuistický seminář pod vedením PhDr. Lenky Gazdové v Kroměříži.  TERMÍN SEMINÁŘE BUDE POSUNUT Z DŮVODU COVID-19, BUDEME VÁS VČAS INFORMOVAT. 


Dne 5.2.2020 od 15:30 hod do 18:00 hod proběhne  další kazuistický seminář pod vedením Mgr. et Mgr. Veroniky Víchové v Relaxačním prostoru Ruská, Ruská 80, Praha 10. (vchod z ulice Na míčankách bránou do vnitrobloku, kde je dětské hřiště, druhá branka vpravo, bude označeno). Přihlášení zde:)

Kazuistický seminář 5.2.2020

Srdečně zveme na Program Sekce pro hypnózu dne 4.12. od 13-15 hod v rámci přednášek PS na Psychiatrické klinice Ke karlovu 11, Praha 2. 


Dne 4.12. 2019 od 15:30 hod do 18:00 hod proběhne další kazuistický seminář pod vedením MUDr. Františka Matušky v Psychoterapeutická klinika HERMÉS Group, Ctiradova 10, Praha 4 ‑ Nusle.

Pozvánka na Kasuistický a superviní seminář Sekce pro hypnózu

Přihláška a podrobné informace:
<http://www.hermesgroup.cz/vzdelavani/vycviky‑kurzy‑workshopy/supervizni‑seminare/kasuisticky‑a‑supervizni‑seminar‑sekce‑pro‑hypnozu‑psychiatricke‑spole

Dne 2. 10. 2019 od 15:30 hod do 18:00 hod proběhl další kazuistický seminář pod vedením Mgr. Šárky Bezvodové v Lékařském domě na Praze 2

Hypnoseminář 2.10.2019

Dne 22.5.2019 od 15:30 hod do 18:00 hod proběhne další kazuistický seminář pod vedením Dr. Marie Pečené na adrese Ruská 80, Praha 10. 

Kazuistický seminář hypnoterapie

Setkání v Kroměříži 21.3.2019 s Prof. S. Kratochvílem

Hypnokazuistický seminář 21.3.2019 Kroměříž a již nyní si můžete zapsat termín 22.5. 2019 v Praze

Kurzy autogenního tréninku naleznete na:

Autogenní trénink 

Umění relaxovat

 

16.1. 2019 proběhl hypnokazuistický seminář s tématy: Práce s psychoonkologickým pacientem pomocí hypnoterapie a Od podpůrné hypnoterapie k dynamické práci

Přihlášení zde

Kazuistický seminář 10.10.2018

 “ Hypnoterapeutická kazuistika – Fobie z létání” na setkání AKP, pobočka Praha a Středočeský kraj.  Setkání se konalo  3.12. 2018 v budově Akademie věd, Praha 2.

3. konference o autogenním tréninku – mezi břehy 19.10.2018

Program konference

 

Kazuistický seminář 10.10.2018

 

Kurzy 

Kurz Hypnóza I. Kroměříž

V roce 2019 je plánován další  kurz ve dnech 7.-11. října 2019. Vedení kurzu převzala od prof. Kratochvíla PhDr. Lenka Gazdová z Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Zájemci se mohou předběžně hlásit na mail gazdoval@pnkm.cz  Podrobné informace s formulářem závazné přihlášky Vám budou zaslány v květnu.

Více na nových stránkách Hypnóza Kroměříž 

Kurzy autogenního tréninku naleznete na:

Autogenní trénink

Umění relaxovat

Akce 

V červnu se můžete těšit na sdělení Mgr. Bezvodové na Integrativní konferenci SI 

Prezentaci z konference najdete zde: aktivity hypnosekce

Hypnokazuistický seminář 24.5.2018

Vědecké schůze ČLS

Únorový program sekce začíná 7.2. v 15 hod!!!

V přednášce SUGESCE  nám Dr. Karel Gawlik přiblíží historicky pohled na hypnózu a její provádění v druhé polovině 19. století (Francie, Německo.) Jak z pohledu teorie, tak praxe. 

 

Výcviky 

http://www.hermesgroup.cz/aktuality/zahajeni-vycviku-hst-2017/